Τελευταία ενημέρωση :
21/09/2021
Περίληψη καταλόγων   Περίληψη καταλόγων  

Αυτή η σελίδα επιτρέπει εγκάρσιες συμβουλές για πληροφορίες σταθερότητας.

Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων
Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα
Συμβατότητες
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y -      Pdf
Συστατικό Διαλυτικό Βιβλιογραφία
Ασύμβατες
Ενέσιμο Amphotericin B
NaCl 0,9% + αντιβακτηριακό 3591

  Mentions Légales