Последно актуализиране :
21/09/2021
Съдържание    Съдържание   

Тази страница позволява кръстосана проверка на информацията за стабилност

Стабилност на лекарствени препарати
Фактори, повлияващи стабилността
Съвместимост
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y -      Pdf
Състав / молекула Разтворител Библиография
Несъвместим
Инжекция/Инжекционен Amphotericin B
NaCl 0,9% + антибактериално 3591

  Mentions Légales