Cập nhật lần cuối :
21/09/2021
Danh sách tóm tắt   Danh sách tóm tắt  

Trang này cho phép tham khảo chép các dữ liệu về độ ổn định.

Tính ổn định của các chế phẩm
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định
Khả năng tương thích
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y -      Pdf
Phân tử Dung môi Mục lục
Không tương thích không xác địnhKhông tương thích
Dạng tiêm Aciclovir sodium
Nước cất pha tiêm + chất kháng khuẩn 3595
Không tương thích
Dạng tiêm Aldesleukin
Nước cất pha tiêm + chất kháng khuẩn 3635
Không tương thích
Dạng tiêm Amphotericin B liposomale
Nước cất pha tiêm + chất kháng khuẩn 3398
Không tương thích
Dạng tiêm Dactinomycin
Nước cất pha tiêm + chất kháng khuẩn 4153

  Mentions Légales