Последно актуализиране :
15/09/2023
Библиография   Библиография 574  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Columbus - The Ohio State University Hospitals, Department of Pharmacy
Автори : Kleinberg ML, Stauffer GL, Prior RB, Latiolais CJ.
Заглавие : Stability of antibiotics frozen and stored in disposable hypodermic syringes.
Референция : Am J Hosp Pharm ; 37: 1087-1088. 1980

Ниво на доказателства : 
Биологичен анализ
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 
Няма визуална проверка
Резултати с висок коефициент на вариация или не са осигурени, или липса на повторен анализ на всяка точка

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенCefalotin sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Вода за инжекции 200 mg/ml -20°C Защита от светлина
270 Ден
Инжекция/ИнжекционенCefamandole nafate Антибиотик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Вода за инжекции 286 mg/ml -20°C Защита от светлина
270 Ден
Инжекция/ИнжекционенCefazolin sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Вода за инжекции 333 mg/ml -20°C Защита от светлина
270 Ден
Инжекция/ИнжекционенNafcillin sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Вода за инжекции 250 mg/ml -20°C Защита от светлина
270 Ден

  Mentions Légales