Последно актуализиране :
26/09/2023
Библиография   Библиография 477  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Columbus - The Ohio State University Hospitals, Department of Pharmacy
Автори : Nahata MC, Morosco RS, Fox JL.
Заглавие : Stability of ceftazidime (with arginine) stored in plastic syringes at three temperatures.
Референция : Am J Hosp Pharm ; 49: 2954-2956. 1992

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност B
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Протеини: ултравиолетова спектрометрия
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрация
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 
Продукти на разпад, които не се наблюдават в реални условия

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенCeftazidime Антибиотик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Вода за инжекции 100 mg/ml -20°C Защита от светлина
91 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Вода за инжекции 100 mg/ml 22°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Вода за инжекции 100 mg/ml 4°C Защита от светлина
10 Ден

  Mentions Légales