Posledná aktualizácia :
26/09/2023
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4708  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : https://doi.org/10.1007/s40268-022-00393-4

Výskumné tímy : Menges - Novartis, Menges, Slovenia
Autori : Borišek R, Mischo A, Šmid I.
Titul : Study of the Stability of Sandoz Rituximab Biosimilar Rixathon®/Riximyo® When Subjected for up to 21 Days to Ambient Storage.
Référence : Drugs R D ; 22,3: 225–234 2022

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov A+
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola Turbidimetria Proteín: rozmerovo vylučovacia chromatografia (gélová chromatografia) 
Chemická stabilita : 
Proteíny: mapovanie peptidov
Kapilárna elektroforéza
Iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaRituximab Protinádorová liečba
Stabilita roztokov Sklo Žiadny 10 mg/ml 23-32°C Nešpecifikované
21 Dní
Biologicky podobný liek

  Mentions Légales