Τελευταία ενημέρωση :
26/09/2023
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4675  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://doi.org/10.3390/ph14121242

Ερευνητικές ομάδες : Créteil - Henri Mondor University Hospital, Department of Pharmacy
Συγγραφείς : Secretan P-H, Thirion O, Sadou Yayé H, Damy T, Astier A, Paul M, Do B.
τίτλος : Simple Approach to Enhance Green Tea Epigallocatechin Gallate Stability in Aqueous Solutions and Bioavailability: Experimental and Theoretical Characterizations.
αριθμός : Pharmaceuticals ;14, 1242. 2021

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
Πόσιμο διάλυμαEpigallocatechin gallate Λοιπά
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Σκόνη 2,68 g
® = ?
Κιτρικό οξύ 50 mg
Γλυκόζη 23,4 g
σουκραλόζη 10 g
γεύση κόλα 600 mg
Ύδωρ για ενέσιμα >> 100 g
2-8°C Προστατεύετε από το φως
730 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Σκόνη 2,68 g
® = ?
Κιτρικό οξύ 50 mg
Γλυκόζη 23,4 g
σουκραλόζη 10 g
γεύση κόλα 600 mg
Ύδωρ για ενέσιμα >> 100 g
25°C Προστατεύετε από το φως
730 Ημέρα

  Mentions Légales