Poslední aktualizace :
21/02/2024
Odkazy   Odkazy 4673  
Typ : Noviny
Internetový odkaz : 10.3390/pharmaceutics14010118

Výzkumné týmy : Clermont-Ferrand - Université d’Auvergne, Faculté de Pharmacie
Autor : Barrieu M, Chennell P, Yessaad M, Bouattour Y, Wasiak M, Jouannet M, Le Basle Y, Sautou V.
Titul : Physicochemical Stability of a Novel Tacrolimus Ophtalmic Formulation for the Treatment of Ophtalmic Inflammatory Diseases.
Référence : Pharmaceutics ;14,1:118 2022

Úroveň důkazu : 
Fyzikální stabilita : 
Vzhled 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - detekce diodovým polem
Jiné metody : 
Měření pH Měření osmolality 
Komentáře : 

Seznamy
Perorální roztokTacrolimus Imunosupresivum
Stabilita roztoků Novelia® Prášek 1 mg
Kolliphor EL® 80 mg
Etanol 23,8 µL
NaH2PO4 2,45 mg
Na2HPO4 0,181 mg
Hyaluronát sodný 7,35 mg
NaCl 0.9% >> 5 mL
2-8°C Nespecifikováno
270 Den
Stabilita roztoků Novelia® Prášek 5 mg
Kolliphor EL® 400 mg
Etanol 119 µL
NaH2PO4 2,25 mg
Na2HPO4 0,167 mg
Hyaluronát sodný 6,75 mg
NaCl 0.9% >> 5 mL
2-8°C Nespecifikováno
270 Den

  Mentions Légales