Τελευταία ενημέρωση :
28/01/2023
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4671  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.106083

Ερευνητικές ομάδες : Paris - Clinical Pharmacy Department, University Hospital Necker-Enfants Malades
Συγγραφείς : Bouchand C, Nguyen D, Secretan P-H, Vidal F, Guery R, Auvity S, Cohen J.F, Lanternier
τίτλος : Voriconazole topical cream formulation: evidence for stability and antifungal activity.
αριθμός : Int J Antimicrob Agents ; 56: 106083. 2020

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΑλοιφέςVoriconazole Αντιμυκητικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Σωληνάριο αλοιφής (αλουμινίου) Φιαλίδιο φαρμάκου για ένεση 1 g
® = Accord
Excipial hydrocrème® >> 100 g
4-8°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα

  Mentions Légales