Cập nhật lần cuối :
08/02/2023
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4670  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://www.mdpi.com/1420-3049/27/3/1070

đội nghiên cứu : Paris - Clinical Pharmacy Department, University Hospital Necker-Enfants Malades
Các tác giả : Nguyen D, Secrétan P-H, Cotteret , Jacques-Gustave E, Greco C, Bodemer C, Schlatter J, Cisternino S.
Tiêu đề : Stability and Formulation of Erlotinib in Skin Creams.
Tài liệu trích dẫn : Molecules ; 27(3): 1070. 2022

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng bôi daErlotinib Thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch Ống thuốc mỡ bằng nhôm Các viên nén 100 mg
Tarceva®
đimetyl sulfoxit 5 mL
Nourivan™ Antiox >> 50 g
NaOH pH >> 7
18-22°C Tránh ánh sáng
42 Ngày

  Mentions Légales