Cập nhật lần cuối :
18/01/2021
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4494  
Loại : Thông tin của nhà sản xuất

đội nghiên cứu :
Các tác giả : Merck company
Tiêu đề : Long-term stability of cetuximab - Personal communication to INFOSTAB, November 12, 2020.
Tài liệu trích dẫn : Merck 2020

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng A+
Độ ổn định vật lý : 
Sắc ký theo loại cỡ Protein: Tán xạ ánh sáng động học 
Độ ổn định hóa học : 
Phổ UV
Protein: sắc ký trao đổi ion
Protein: phổ UV và dẫn chất bậc 2
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmCetuximab Thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polypropylen Không 5 mg/ml 25°C Tránh ánh sáng
3 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polypropylen Không 5 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 1 mg/ml 25°C Tránh ánh sáng
3 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 1 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
90 Ngày

  Mentions Légales