Последно актуализиране :
18/01/2021
Библиография   Библиография 4494  
Вид : Лаборатория

Изследователски екипи :
Автори : Merck company
Заглавие : Long-term stability of cetuximab - Personal communication to INFOSTAB, November 12, 2020.
Референция : Merck 2020

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност A+
физическа стабилност : 
ексклузионна хроматография Протеин: динамично разсейване на светината 
Химическа стабилност : 
лтравиолетова спектрометрия
Протеини: йонна хроматография
Протеини: ултравиолетова спектрометрия и втора производна
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенCetuximab противораково лекарство
Стабилност на разтвори Полипропилен Няма 5 mg/ml 25°C Защита от светлина
3 Ден
Стабилност на разтвори Полипропилен Няма 5 mg/ml 4°C Защита от светлина
90 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 1 mg/ml 25°C Защита от светлина
3 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 1 mg/ml 4°C Защита от светлина
90 Ден

  Mentions Légales