Последно актуализиране :
27/01/2021
Библиография   Библиография 4469  
Вид : Плакат
Icone.pdf
3762Ko

Изследователски екипи : Cambridge - Amgen Inc, USA
Автори : Seckute J, Castellanos I, Bane S.
Заглавие : Physicochemical Stability of the Bevacizumab Biosimilar, ABP 215, In Intravenous Bags After Preparation and Storage.
Референция : EAHP 2020

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенBevacizumab противораково лекарство
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 1,4 & 16.5 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
35 Ден
биоподобното
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 1.4 & 16.5 mg/ml 30°C Не е уточнено
2 Ден
биоподобното
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 1,4 & 16.5 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
35 Ден
биоподобното
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 1.4 & 16.5 mg/ml 30°C Не е уточнено
2 Ден
биоподобното

  Mentions Légales