Senaste uppdateringen :
16/07/2021
Hänvisningar   Hänvisningar 4454  
Typ : Affisch
Icone.pdf
476Ko

Forskargrupper : Nancy - University Hospital of Nancy, Department of Pharmacy
Författare : Nisse Y-E, Vigneron J, Blaise F, D'Huart E, Charmillon A, Demoré B.
Titel : Stabilité physicochimique de l’aztreonam à 50 mg/mL en diffuseur portable à 37°C.
Hänvisningar : Synprefh Congress (Hopipharm),2020. 2020

Evidensgrad : 
Fysikalisk stabilitet : 
Turbidimetri 
Kemisk stabilitet : 
High Performance Liquid Chromatography - Diode Array detector (HPLD-DAD)
Stabilitet definieras som 95% av den initiala koncentrationen
Andra metoder : 
PH-mätning 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
InjektionAztreonam Antibiotikum
Lösningars stabilitet Elastomer Natriumklorid 0,9 % 50 mg/ml 37°C Skyddas från ljus
48 Timma
Lösningars stabilitet Elastomer Glukos 5 % 50 mg/ml 37°C Skyddas från ljus
24 Timma

  Mentions Légales