Posledná aktualizácia :
17/09/2021
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4454  
Typ : Poster
Icone.pdf
476Ko

Výskumné tímy : Nancy - University Hospital of Nancy, Department of Pharmacy
Autori : Nisse Y-E, Vigneron J, Blaise F, D'Huart E, Charmillon A, Demoré B.
Titul : Stabilité physicochimique de l’aztreonam à 50 mg/mL en diffuseur portable à 37°C.
Référence : Synprefh Congress (Hopipharm),2020. 2020

Úroveň dôkazu : 
Fyzikálna stabilita : 
Turbidimetria 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - detektor s diódovým poľom
Stabilita definovaná ako 95% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaAztreonam Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 50 mg/ml 37°C Chránené pred svetlom
48 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 5% glukóza 50 mg/ml 37°C Chránené pred svetlom
24 Hodín

  Mentions Légales