Siste oppdatering :
16/07/2021
Referanser   Referanser 4454  
Type : Plakat
Icone.pdf
476Ko

Forskerteamet : Nancy - University Hospital of Nancy, Department of Pharmacy
Forfattere : Nisse Y-E, Vigneron J, Blaise F, D'Huart E, Charmillon A, Demoré B.
Tittel : Stabilité physicochimique de l’aztreonam à 50 mg/mL en diffuseur portable à 37°C.
Nummer : Synprefh Congress (Hopipharm),2020. 2020

Nivå of Evidence : 
Fysisk stabilitet : 
Turbidimetri 
Kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - deteksjon med diodearray
Stabilitet etablert med 95 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Andre metoder : 
PH-måling 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonAztreonam Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Elastomer Natriumklorid 0,9 % 50 mg/ml 37°C Beskyttes mot lys
48 Tid
Oppløsningsstabilitet Elastomer Glukose 5 % 50 mg/ml 37°C Beskyttes mot lys
24 Tid

  Mentions Légales