Laatste update :
22/01/2022
Literatuur   Literatuur 4454  
Type : Poster
Icone.pdf
476Ko

Onderzoeksgroepen : Nancy - University Hospital of Nancy, Department of Pharmacy
Auteur : Nisse Y-E, Vigneron J, Blaise F, D'Huart E, Charmillon A, Demoré B.
Titel : Stabilité physicochimique de l’aztreonam à 50 mg/mL en diffuseur portable à 37°C.
Nummer : Synprefh Congress (Hopipharm),2020. 2020

Niveau van bewijs : 
Fysische stabiliteit : 
Turbidimetrie 
Chemische stabiliteit : 
HPLC - Diodearraydetectie
Stabiliteit gedefinieerd als 95% van de beginconcentratie
Andere methoden : 
PH-meting 
Reacties : 

Stoffenlijst
Injecteerbaar geneesmiddelAztreonam Antibioticum
Stabiliteit in oplossing Polyisopreen elastomeer Natriumchloride 0,9% 50 mg/ml 37°C Buiten invloed van licht
48 Uur
Stabiliteit in oplossing Polyisopreen elastomeer Glucose 5% 50 mg/ml 37°C Buiten invloed van licht
24 Uur

  Mentions Légales