Poslední aktualizace :
17/09/2021
Odkazy   Odkazy 4454  
Typ : Plakát
Icone.pdf
476Ko

Výzkumné týmy : Nancy - University Hospital of Nancy, Department of Pharmacy
Autor : Nisse Y-E, Vigneron J, Blaise F, D'Huart E, Charmillon A, Demoré B.
Titul : Stabilité physicochimique de l’aztreonam à 50 mg/mL en diffuseur portable à 37°C.
Référence : Synprefh Congress (Hopipharm),2020. 2020

Úroveň důkazu : 
Fyzikální stabilita : 
Turbidimetrie 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - detekce diodovým polem
Stabilita stanovena s 95% původní koncentrace
Jiné metody : 
Měření pH 
Komentáře : 

Seznamy
InjekceAztreonam Antibiotikum
Stabilita roztoků Polyisoprenový elastomer Chlorid sodný 0,9% 50 mg/ml 37°C Chráněno před světlem
48 Hodina
Stabilita roztoků Polyisoprenový elastomer GlukÛza 5% 50 mg/ml 37°C Chráněno před světlem
24 Hodina

  Mentions Légales