Последно актуализиране :
22/01/2022
Библиография   Библиография 4454  
Вид : Плакат
Icone.pdf
476Ko

Изследователски екипи : Nancy - University Hospital of Nancy, Department of Pharmacy
Автори : Nisse Y-E, Vigneron J, Blaise F, D'Huart E, Charmillon A, Demoré B.
Заглавие : Stabilité physicochimique de l’aztreonam à 50 mg/mL en diffuseur portable à 37°C.
Референция : Synprefh Congress (Hopipharm),2020. 2020

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
турбидиметрия 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - диоден детектор
Стабилност, определена като 95% от първоначалната концентрация
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенAztreonam Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Sodium chloride 0,9% 50 mg/ml 37°C Защита от светлина
48 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Glucose 5% 50 mg/ml 37°C Защита от светлина
24 Час

  Mentions Légales