Cập nhật lần cuối :
22/01/2022
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4397  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1177/1078155220914349

đội nghiên cứu : Toronto - Sunnybrook Health Sciences Center
Các tác giả : Lingertat-Walsh K, Weilnau J, Cober M P, Ostrenga A, Poon B, Pacita S, Law S, Dupuis LL, Walker SE.
Tiêu đề : Stability of extemporaneously compounded temozolomide 10 mg/mL suspensions in Oral Mix SF in glass and plastic syringes.
Tài liệu trích dẫn : J Oncol Pharm Practice ;27,1:78–87 2021

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dung dịch uốngTemozolomide Thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Viên nang 150 mg
Temodal®
Oral Mix SF® >> 15 mL
2-8°C Tránh ánh sáng
56 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Viên nang 150 mg
Temodal®
Oral Mix SF® >> 15 mL
2-8°C Tránh ánh sáng
56 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Ống tiêm bằng nhựa polypropylen đường uống Viên nang 10 mg
Temodal®
Oral Mix SF® >> 1 mL
2-8°C Tránh ánh sáng
56 Ngày

  Mentions Légales