Posledná aktualizácia :
27/01/2021
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4392  
Typ : Poster
Icone.pdf
1042Ko

Výskumné tímy : Toronto - Sunnybrook Health Sciences Center
Autori : Charbonneau L.F, Iazetta J, Ma N.H, Law S, Walker S.E.
Titul : Stability of a New generic Formulation of Bortezomib Injection (Apotex brand) in Vials and Syringes Stored at 4°C and Room Temperature (25°C).
Référence : Sunnybrook Health Sciences Centre 2020

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov B
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - detektor s diódovým poľom
Iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaBortezomib Protinádorová liečba
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 1,0 mg/ml 25°C Nešpecifikované
42 Dní
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 1,0 mg/ml 4°C Nešpecifikované
42 Dní
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 2,5 mg/ml 25°C Nešpecifikované
42 Dní
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 2,5 mg/ml 4°C Nešpecifikované
42 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 1,0 mg/ml 25°C Nešpecifikované
42 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 1,0 mg/ml 4°C Nešpecifikované
42 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 2,5 mg/ml 25°C Nešpecifikované
42 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 2,5 mg/ml 4°C Nešpecifikované
42 Dní

  Mentions Légales