Последно актуализиране :
27/01/2021
Библиография   Библиография 4392  
Вид : Плакат
Icone.pdf
1042Ko

Изследователски екипи : Toronto - Sunnybrook Health Sciences Center
Автори : Charbonneau L.F, Iazetta J, Ma N.H, Law S, Walker S.E.
Заглавие : Stability of a New generic Formulation of Bortezomib Injection (Apotex brand) in Vials and Syringes Stored at 4°C and Room Temperature (25°C).
Референция : Sunnybrook Health Sciences Centre 2020

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност B
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - диоден детектор
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенBortezomib противораково лекарство
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 1,0 mg/ml 25°C Не е уточнено
42 Ден
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 1,0 mg/ml 4°C Не е уточнено
42 Ден
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 2,5 mg/ml 25°C Не е уточнено
42 Ден
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 2,5 mg/ml 4°C Не е уточнено
42 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 1,0 mg/ml 25°C Не е уточнено
42 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 1,0 mg/ml 4°C Не е уточнено
42 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 2,5 mg/ml 25°C Не е уточнено
42 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 2,5 mg/ml 4°C Не е уточнено
42 Ден

  Mentions Légales