Posledná aktualizácia :
16/01/2021
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4391  
Typ : Poster
Icone.pdf
1161Ko

Výskumné tímy : Toronto - Sunnybrook Health Sciences Center
Autori : Charbonneau L.F, Iazetta J, Ma N.H, Law S, Walker S.E.
Titul : Stability of a New Generic Formulation of Bortezomib Injection (MDA brand) In Vials and Syringes Stored at 4°C and Room Temperature (25°C).
Référence : Sunnybrook Health Sciences Centre 2020

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov B
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaBortezomib Protinádorová liečba
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 1,0 mg/ml 25°C Nešpecifikované
62 Dní
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 1,0 mg/ml 4°C Nešpecifikované
84 Dní
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 2,5 mg/ml 25°C Nešpecifikované
62 Dní
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 2,5 mg/ml 4°C Nešpecifikované
84 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 1,0 mg/ml 25°C Nešpecifikované
62 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 1,0 mg/ml 4°C Nešpecifikované
84 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 2,5 mg/ml 25°C Nešpecifikované
62 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 2,5 mg/ml 4°C Nešpecifikované
84 Dní

  Mentions Légales