Τελευταία ενημέρωση :
21/09/2021
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4391  
τύπος : αφίσα
Icone.pdf
1161Ko

Ερευνητικές ομάδες : Toronto - Sunnybrook Health Sciences Center
Συγγραφείς : Charbonneau L.F, Iazetta J, Ma N.H, Law S, Walker S.E.
τίτλος : Stability of a New Generic Formulation of Bortezomib Injection (MDA brand) In Vials and Syringes Stored at 4°C and Room Temperature (25°C).
αριθμός : Sunnybrook Health Sciences Centre 2020

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
Δεν υπάρχουν πληροφορίες

  Mentions Légales