Последно актуализиране :
21/09/2021
Библиография   Библиография 4391  
Вид : Плакат
Icone.pdf
1161Ko

Изследователски екипи : Toronto - Sunnybrook Health Sciences Center
Автори : Charbonneau L.F, Iazetta J, Ma N.H, Law S, Walker S.E.
Заглавие : Stability of a New Generic Formulation of Bortezomib Injection (MDA brand) In Vials and Syringes Stored at 4°C and Room Temperature (25°C).
Референция : Sunnybrook Health Sciences Centre 2020

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност B
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Няма данни

  Mentions Légales