Cập nhật lần cuối :
18/01/2021
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4360  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1177/0018578719844704

đội nghiên cứu : Buenos Aires - University of Buenos Aires, Faculty of Pharmacy and Biochemistry
Các tác giả : Oriana Boscolo, Francesco Perra, Leandro Salvo, Fabiàn Buontempo, and Silvia Lucangioli.
Tiêu đề : Formulation and Stability Study of Omeprazole Oral Liquid Suspension for Pediatric Patients.
Tài liệu trích dẫn : Hosp Pharm 2019

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dung dịch uốngOmeprazole sodium Thuốc ức chế bơm proton
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Các viên nén 60 mg
® = Parafarm
Sorbitol 70% 6g
Glycerin 1,5 g
Natri carboxymethylcellulose 210 mg
Natri saccharin 75 mg
Natri bisulfit 30 mg
Tinh dầu bạc hà 3 mg
NaHCO3 8,4% >> 30 mL
25°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Bột 60 mg
® = Parafarm
Sorbitol 70% 6g
Glycerin 1,5 g
Natri carboxymethylcellulose 210 mg
Natri saccharin 75 mg
Natri bisulfit 30 mg
Tinh dầu bạc hà 3 mg
NaHCO3 8,4% >> 30 mL
4°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Các viên nén 60 mg
® = Parafarm
Sorbitol 70% 6g
Glycerin 1,5 g
Natri carboxymethylcellulose 210 mg
Natri saccharin 75 mg
Natri bisulfit 30 mg
Tinh dầu bạc hà 3 mg
NaHCO3 8,4% >> 30 mL
4°C Tránh ánh sáng
150 Ngày

  Mentions Légales