Siste oppdatering :
10/07/2024
Referanser   Referanser 4290  
Type : Journal
Internett-koblingen : https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1178636118804549

Forskerteamet : Gainesville - University of Florida, College of Pharmacy
Forfattere : Venugopalan V, Manigaba K, Borgert S.J, Cope J, Peloquin C.A, Klinker K.P.
Tittel : Training a Drug to Do New Tricks: Insights on Stability of Meropenem Administered as a Continuous Infusion.
Nummer : Microbiology Insights ; 11, 1-6 2018

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad D
fysisk stabilitet : 
kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - massedeteksjon
andre metoder : 
Kommentarer : 
Stabilitetsindikerende evne utilstrekkelig vurdert
Repeterbarhet / reproduserbarhet / standardutvalg: resultater ikke oppgitt eller resultater utenfor angitte verdier
Ingen kommentarer om nedbrytningsprodukter
Ingen visuell inspeksjon

Lister
InjeksjonMeropenem Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 10 mg/ml 25°C Ikke angitt
12 Tid

  Mentions Légales