Τελευταία ενημέρωση :
16/06/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 3230  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : http://www.cjhp-online.ca/index.php/cjhp/article/view/1035

Ερευνητικές ομάδες : Ottawa - The Ottawa Hospital, department of Pharmacy
Συγγραφείς : Donnelly RF.
τίτλος : Stability of Cefazolin Sodium in Polypropylene Syringes and Polyvinylchloride Minibags
αριθμός : Can J Hosp Pharm ; 64, 4: 241-245. 2011

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής συστοιχίας διόδων
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 95% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοCefazolin sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 20 mg/ml 5°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 40 mg/ml 5°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Ενέσιμο ύδωρ 100 mg/ml 5°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Ενέσιμο ύδωρ 200 mg/ml 5°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα

  Mentions Légales