Laatste update :
08/05/2024
Literatuur   Literatuur 287  
Type : Artikel

Onderzoeksgroepen : Kansas City - University of Kansas Medical center, Department of Pediatrics
Auteur : Bednar DA, Klutman NE, Henry DW, Fox JL, Strayer AH.
Titel : Stability of ceftazidime (with arginine) in an elastomeric infusion device.
Nummer : Am J Health-Syst Pharm ; 52: 1912-1914. 1995

Niveau van bewijs : 
Bewijsniveau D
Fysische stabiliteit : 
Visueel onderzoek 
Chemische stabiliteit : 
HPLC - UV-detector (HPLC-UV)
Stabiliteit gedefinieerd als 90% van de beginconcentratie
Andere methoden : 
Reacties : 
Geschiktheid van de gebruikte methode voor stabiliteitsmeting onvoldoende vastgesteld
Geen toelichting op de afbraakproducten

Stoffenlijst
Injecteerbaar geneesmiddelCeftazidime Antibioticum
Stabiliteit in oplossing Polyisopreen elastomeer Natriumchloride 0,9% 120 mg/ml 27°C Niet gespecificeerd
16 Uur
Stabiliteit in oplossing Polyisopreen elastomeer Natriumchloride 0,9% 60 mg/ml 27°C Niet gespecificeerd
24 Uur
Stabiliteit in oplossing Polyisopreen elastomeer Natriumchloride 0,9% 60 & 120 mg/ml 4°C Buiten invloed van licht
6 Dag

  Mentions Légales