Последно актуализиране :
10/07/2024
Библиография   Библиография 2793  
Вид : Списание
Уеб връзка : http://archive.hospital-pharmacy.com/doi/abs/10.1310/hpj5004-296

Изследователски екипи : Turin - Amedeo di Savoeia Hospital, Department of Pharmacy
Автори : Tomasello C, Leggieri A, Cavalli R, Di Perri G, D?Avolio A.
Заглавие : In Vitro Stability Evaluation of Different Pharmaceutical Products Containing Meropenem.
Референция : Hosp Pharm ; 50, 4 : 296-303. 2015

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност C
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - диоден детектор
Стабилност, определена като 95% от първоначалната концентрация
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 
Неадекватно оценена способност да показва стабилност
Продукти на разпад, които не се наблюдават в реални условия

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенMeropenem Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 10 mg/ml 22-28°C С или без светлина
4 Час
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 4 mg/ml 22-28°C С или без светлина
4 Час

  Mentions Légales