Τελευταία ενημέρωση :
16/06/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 279  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Piscataway - State University of New Jersey, College of Pharmacy
Συγγραφείς : Bailey LC, Cappel KM, Orosz ST.
τίτλος : Stability of ceftriaxone sodium in injectable solutions stored frozen in syringes.
αριθμός : Am J Hosp Pharm ; 51: 2159-2161. 1994

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B+
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση Καταμέτρηση σωματιδίων 
Χημική Σταθερότητα : 
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 90% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 
Η Μέθοδος δεν φαίνεται, αλλά το άρθρο αναφέρεται σε μια επικυρωμένη μέθοδο

Καταστάσεις
ΕνέσιμοCeftriaxone disodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Γλυκόζη 5% 250 & 450 mg/ml -15°C Προστατεύετε από το φως
56 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Γλυκόζη 5% 250 & 450 mg/ml 20°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Γλυκόζη 5% 250 & 450 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
10 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Ενέσιμο ύδωρ + αντιβακτηριακό 250 mg/ml -15°C Προστατεύετε από το φως
56 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Ενέσιμο ύδωρ + αντιβακτηριακό 250 & 450 mg/ml 20°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Ενέσιμο ύδωρ + αντιβακτηριακό 250 & 450 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
10 Ημέρα
ΕνέσιμοLidocaine hydrochloride Τοπικό αναισθητικό
Σταθερότητα σε μίγματα
Πολυπροπυλένιο Ενέσιμο ύδωρ -15°C Προστατεύετε από το φως
Ενέσιμο Ceftriaxone disodium 450 mg/ml
Ενέσιμο Lidocaine hydrochloride 10 mg/ml
56 Ημέρα
Πολυπροπυλένιο Ενέσιμο ύδωρ 20°C Προστατεύετε από το φως
Ενέσιμο Ceftriaxone disodium 450 mg/ml
Ενέσιμο Lidocaine hydrochloride 10 mg/ml
24 Ώρα
Πολυπροπυλένιο Ενέσιμο ύδωρ 4°C Προστατεύετε από το φως
Ενέσιμο Ceftriaxone disodium 450 mg/ml
Ενέσιμο Lidocaine hydrochloride 10 mg/ml
10 Ημέρα

  Mentions Légales