Последно актуализиране :
26/09/2023
Библиография   Библиография 1814  
Вид : Списание
Уеб връзка : http://www.ijpc.com/Abstracts/Abstract.cfm?ABS=826

Изследователски екипи : Houston - University of Houston, College of Pharmacy
Автори : Gupta VD.
Заглавие : Chemical stability of cefazolin sodium after reconstituting in 0.9% sodium chloride injection and storage in polypropylene suyringes for padiatric use.
Референция : Int J Pharm Compound ; 7, 2: 152-154. 2003

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност B
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детектор
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрация
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 
Няма визуална проверка

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенCefazolin sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 50 mg/ml 25°C Не е уточнено
7 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 50 mg/ml 5°C Не е уточнено
22 Ден

  Mentions Légales