Posledná aktualizácia :
10/07/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 1639  
Typ : Časopis

výskumné tímy : Mayence - University Medical Center, Johannes Gutenberg
Autori : Krämer I.
titul : Stability of meropenem in elastomeric portable infusion devices.
Référence : Eur Hosp Pharm ; 3: 168-171. 1997

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov B
fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - detektor s diódovým poľom
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 
Degradačné produkty sú identifikované

Zoznam zlúčenín
InjekciaMeropenem antibiotikum
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 10 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
48 hodín
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 10 mg/ml 24°C Chránené pred svetlom
6 hodín
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 5 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
96 hodín
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 5 mg/ml 24°C Chránené pred svetlom
24 hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 10 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
96 hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 10 mg/ml 24°C Chránené pred svetlom
6 hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 5 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
96 hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 5 mg/ml 24°C Chránené pred svetlom
24 hodín

  Mentions Légales