Последно актуализиране :
26/09/2023
Библиография   Библиография 1486  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Columbus - The Ohio State University Hospitals, Department of Pharmacy
Автори : Nahata MC, Hipple TF, Strausbaugh SD.
Заглавие : Stability of gentamicin diluted in 0.9% sodium chloride injection in glass syringes.
Референция : Hosp Pharm ; 22: 1131-1132. 1987

Ниво на доказателства : 
Биологичен анализ
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Стабилност, определена като 95% от първоначалната концентрация
Други методи : 
Коментари : 
Няма визуална проверка
Няма коментари за продуктите на разграждането

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенGentamicin sulfate Антибиотик
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 10 mg/ml 4°C Защита от светлина
84 Ден

  Mentions Légales